Activiteiten vereniging i.v.m. coronacrisis

Gezien de voortgang van de coronacrisis heeft het bestuur de organisatie van de nog openstaande activiteiten voor dit jaar besproken.

De nog te organiseren activiteiten waren de Algemene Ledenvergadering 2020, alsmede de barbecue en kienavond.

Na uitgebreide beraadslaging is het bestuur tot de conclusie gekomen voor dit jaar alle activiteiten af te gelasten.

Argumentatie

Dat betekent dat de Algemene ledenvergadering 2020 wordt verschoven naar begin 2021. Deze bijeenkomst zal dan plaats vinden in café-restaurant Juliana. Het clublokaal kan gezien de anderhalve meter maatregel geen uitkomst bieden.

Die anderhalve meter maatregel speelt ook een rol bij de organisatie van de barbecue aan de visvijver. Te weinig ruimte zodat deze ook geen doorgang kan vinden.

Wat resteert is de jaarlijkse kienavond. De verwachting is dat de gezelligheid bij deze kienavond ver te zoeken is, indien iedereen zo ver van elkaar af moet gaan zitten. We wachten op betere tijden.

Wat betreft de totale wedstrijdcyclus. De verwachting is dat vanaf september wederom onder strenge voorwaarden wedstrijden kunnen worden georganiseerd.

Echter het gros van de wedstrijden was ingepland vóór september, zodat een opstart van het geheel geen zin meer heeft.

Dit geldt eveneens voor de wedstrijden van de donderdagmiddag vissers.

 

Het bestuur.