AAN: alle wedstrijdvissers

 

Wijziging artikel 6 wedstrijdreglement visvijver Meerlingbroick 2019

Naar aanleiding van de discussie in de Algemene Ledenvergadering van 25 maart j.l. omtrent het onderwerp lengte hengel etc. heeft de wedstrijdcommissie het navolgende besluit genomen:

Artikel 6 van het Wedstrijdreglement visvijver Meerlingbroick wordt met ingang van 10 april 2022 als volgt gewijzigd:

 

Artikel 6:    De lengte van de hengel mag 6.50 meter bedragen (was eerst 6.25 meter).

                  De lengte van de hengel met snoer mag maximaal 12 meter (was voorheen 11 meter) bedragen.

 

Deze wijziging geldt voor alle wedstrijden die aan de vijver georganiseerd gaan worden.

 Voor karper- Winkle Picker en snoekwedstrijden gelden uiteraard de op deze wedstrijden betrekking hebbende wedstrijdreglementen.