Afgelopen dagen ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van het lid van onze vereniging Cor Ernst.

Cor was oud bestuurslid en erelid van onze vereniging.

Bij de oprichting van hengelsportvereniging de Stuwkanters in 1955 nam Cor het secretariaat voor zijn rekening.

Maar zijn hart lag toch meer bij het penningmeesterschap.

Toen deze functie ter beschikking kwam nam hij deze voor zijn rekening.

Cor zorgde tot de beëindiging van zijn bestuurs- lidmaatschap  dat de financiën perfect klopten en de vereniging ook over een buffer beschikte.

Maar ook na deze periode kon de vereniging een beroep op hem doen.

Zo verzorgde hij de financiën in de periode 2013/2014 toen de renovatie van het clublokaal Vijverzicht op stapel stond.

Waar zijn hart ook naar uitging was het toenmalige clubblad ’t Stuwkantertje.

Vanaf 1979 vormde hij samen met 3 andere leden de redactieraad, die driemaal per jaar een clubblad onder de leden deed verschijnen.

Jarenlang was dit de ideale informatiebron voor alle leden.

Wat de hengelsport betrof was Cor de visser, die in z’n eentje naar zijn geliefde Maas trok. Zijn toenmalige woonadres aan de Maasstraat stelde hem dan ook in de gelegenheid om, zodra hij daar zin in had, zijn hengel te pakken en rustig te gaan vissen.

Te veel om op te noemen, maar bij alle gelegenheden van de vereniging was Cor paraat.

Niet alleen de vissport maar ook bij de overige activiteiten van de vereniging, zoals de jaarlijkse feestavond, de barbecue en de kienavond was hij steevast van de partij.

Cor was een stuwende kracht binnen de vereniging, die alles heeft mee gemaakt vanaf de oprichting in 1955.

Zijn hoogtepunt lag in 1977 toen onder het toenmalige bestuur de opening van de huidige visvijver “Meerlingbroick” gestalte kreeg.

Aan die opening ging de oprichting van een stuurgroep vooraf, die zo’n 5 jaar nodig had om deze visvijver te realiseren. Cor heeft zich destijds enorm voor deze vijver ingezet.

De afscheidsdienst voor Cor Ernst wordt gehouden op zaterdag, 21 januari a.s. om 10.30 uur in de St. Urbanuskerk, Irenelaan 21 te Belfeld.