Verwijderen bever aan vijver Meerlingbroick

 

Zoals bekend is de vereniging al vanaf begin 2022 doende maatregelen te treffen om de bever van de vijver te verwijderen.

In betreffend jaar heeft Faunaconsult een rapport geproduceerd, dat aan de Faunabeheereenheid Limburg ter goedkeuring is voorgelegd.

Dit rapport is in maart jl. goedgekeurd door de Faunabeheereenheid Limburg met als resultaat, dat er een ontheffing is verstrekt om niet alleen de gaten/holen in de oever te dichten, maar ook de bever te vangen en te verplaatsen.

Inmiddels is dit traject gestart. Er is aan de zuidzijde van de vijver een hek geplaatst, voorzien van een keerklep..

Maakt de bever gebruik van deze mogelijkheid, dan is terugkeer niet meer mogelijk. Daarnaast zullen vangkorven worden gebruikt.

De draden van het hekwerk staan onder stroom en werken als schrikdraad.

Het bestuur vraagt met klem aan elke gebruiker van de vijver het hekwerk met rust te laten. Het is nu zaak de bevers te vangen en te verplaatsen buiten de vijver.

Met het vangen zijn bepaalde personen door de Faunabeheereenheid Limburg aangewezen.

 

Het bestuur